Informacje dla Handlującego

Termin i Czas Trwania Targów

31. Targowisko   przy   ul.  J. Słowackiego jest czynne  codziennie,

za wyjątkiem następujących dni wolnych od pracy:

1)    1 stycznia – Nowy Rok;

 2)     6 stycznia – Święto Trzech Króli;

 3)     pierwszego dnia Wielkanocy;

4)    drugiego dnia Wielkanocy;

 5)    dnia Bożego Ciała;

6)    1 listopada – Święto Wszystkich Świętych;

7)    11 listopada – Święto Niepodległości;

8)    25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

9)    26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

Targi odbywają się:

a) w okresie wiosenno – letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września   w godzinach od 5.00 do  14.00,

b) w okresie jesienno-zimowym tj. od 1 października do 31 marca – w godzinach od 6.00 do 14.00

 

2. Targowisko „Mój Rynek” przy ul. Cegielnianej jest czynne codziennie, za wyjątkiem następujących dni wolnych od pracy:

1)    1 styczeń – Nowy Rok,

 2)     6 stycznia – Święto Trzech Króli,

2)    pierwszy dzień Wielkanocy,

3)    drugi dzień Wielkanocy,

4)    dzień Bożego Ciała,

5)    1 listopada – Wszystkich Świętych,

6)    11 listopada – Święto Niepodległości,

7)    25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

8)    26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Targi odbywają się:

a) w okresie wiosenno – letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września   w godzinach od 5.00 do  18.00

b) w okresie jesienno-zimowym tj. od 1 października do 31 marca – w  godzinach od 6.00 do  17.00

ZWYCZAJOWO PRZYJĘŁO SIĘ, IŻ NAJWIĘKSZE TARGI ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY:
– PONIEDZIAŁEK
– CZWARTEK
– SOBOTĘ
– NIEDZIELĘ
W GODZINACH I NA ZASADACH OKREŚLONYCH POWYŻEJ.

2. Targowisko przy Al. Jana Pawła II na Os. Ogrody jest czynne codziennie, za wyjątkiem niedziel oraz innych  dni ustawowo wolnych od pracy.

 
Targi odbywają się:

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od 6.00 do 18.00,

b) w sobotę – w godzinach od 6.00 do 15.00.

Godziny  zakończenia targów, określone w ust. 1, oznaczają że, handlujący i dostawcy obowiązani są do tych godzin opuścić teren targowisk.

Plan Targowisk Miejskich

PLAN OGÓLNY

 

PLAC NR 1


PLAC NR 2


 

PLAC NR 3

PLAC NR 4

PLAC NR 5

PLAC NR 6

Cennik

 Pobierz uchwałę nr LVII/3/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2022r.

Pobierz zarządzenie nr V/106/2022 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 09 lutego 2022r.

 

CENNIK ZBIORCZY

TARGOWISK MIEJSKICH w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

L.p. Rodzaj i sposób sprzedaży Stawka  opłaty targowej
(brutto)
1. Sprzedaż z ręki, z kosza, z wiadra, z wózka ręcznego, z łóżka, ze stolika itp. urządzeń

    3,00 zł/m2

2. Sprzedaż z samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, z przyczep lub naczep, zwanych dalej „pojazdami”:
a) w przypadku, gdy towar do sprzedaży w całości wystawiony jest poza pojazdem

                                             3,00 zł/m2

powierzchni poza pojazdem zajętej
do prowadzenia sprzedaży

b) w przypadku, gdy towar do sprzedaży
w znajduje się całości w/na pojeździe

 

 

 

 

 

 

                                             3,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez pojazd

c) w przypadku, gdy towar do sprzedaży znajduje się w/na pojeździe oraz jest wystawiony poza pojazdem

 

                                                                            3,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez pojazd oraz zajętej do prowadzenia sprzedaży poza pojazdem

3. Sprzedaż z namiotu lub spod parasola

13,00 zł – za jeden moduł handlowy

 

Na potrzeby poboru w/w opłaty targowej:

 

1) przez „jeden moduł handlowy” – rozumie się namiot lub czworokątny parasol, zwany dalej „parasolem”, o powierzchni do                12 m2 lub o linii ekspozycji towaru do 3 mb,

 

2) przez „linię ekspozycji towaru” – rozumie się linię, na której wyeksponowano towar do sprzedaży z zastrzeżeniem, że:

 

a) jeżeli towar został wyeksponowany na więcej niż jednej linii – przyjmuje się linię najdłuższą,

 

b) w przypadku nierównomiernego wyeksponowania towaru w całym wnętrzu namiotu (parasola) -przyjmuje się dłuższy bok namiotu (parasola),

3) przekroczenie 3 mb długości linii ekspozycji towaru lub 12m2 powierzchni namiotu (parasola) jest równoznaczne z zajęciem odpowiednio drugiego lub kolejnych modułów handlowych.

4. Sprzedaż: za jeden stragan
a) ze straganu pomarańczowego 13,00 zł
b) ze straganu brązowego lub walizkowego 8,00 zł
5. Sprzedaż posiłków lub napojów: za jedno urządzenie
a) z przyczep lub pojazdów kempingowych 20,00 zł
b) z punktów ruchomych np. wózków 9,00 zł
6. Sprzedaż hurtowa towaru znajdującego się
w/na poniższych pojazdach lub obok nich
w granicach oznaczonego miejsca handlowego:
za jeden samochód lub ciągnik
z przyczepą
a) samochód osobowy 13,00 zł
b) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 26,00 zł
c) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub ciągnik z przyczepą 39,00 zł
7. Sprzedaż inna niż wymieniona w l.p. 1 – 6 3,00 zł/m2

Dzienne stawki opłaty targowej na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Cegielnianej wynoszą:

 

L.p. Rodzaj i sposób sprzedaży Stawka opłaty targowej
podstawowa dla rolników w niedzielę
1. Sprzedaż z ręki, z kosza, z wiadra,
z wózka ręcznego, z łóżka,
ze stolika itp. urządzeń
4,00 zł/m2 3,00 zł/m2 3,00 zł/m2
2. Sprzedaż z samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, z przyczep lub naczep, zwanych dalej „pojazdami”:
a) w przypadku, gdy towar do sprzedaży w całości wystawiony jest poza pojazdem

      4,00 zł/m2

powierzchni poza pojazdem zajętej do prowadzenia sprzedaży

   3,00 zł/m2

powierzchni poza pojazdem zajętej do prowadzenia sprzedaży

3   ,00 zł/m2

powierzchni poza pojazdem zajętej do prowadzenia sprzedaży

b) w przypadku, gdy towar do sprzedaży w znajduje się całości w/na pojeździe

      4,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez pojazd

   3,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez pojazd

   3,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez pojazd

c) w przypadku, gdy towar do sprzedaży znajduje się w/na pojeździe oraz jest wystawiony poza pojazdem

 

      4,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez pojazd oraz zajętej do prowadzenia sprzedaży poza pojazdem

   3,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez pojazd oraz zajętej do prowadzenia sprzedaży poza pojazdem

   3,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez pojazd oraz zajętej do prowadzenia sprzedaży poza pojazdem

3.

Sprzedaż z namiotu lub spod parasola

 

 

 

16,00 zł

za jeden moduł handlowy

 

   13,00 zł

za jeden moduł handlowy

     13,00 zł

za jeden moduł handlowy

Na potrzeby poboru w/w opłaty targowej:

 

1) przez „jeden moduł handlowy” – rozumie się namiot lub czworokątny parasol, zwany dalej „parasolem”,               o powierzchni do 12 m2 lub o linii ekspozycji towaru do 3 mb,       

 

2) przez „linię ekspozycji towaru” – rozumie się linię, na której wyeksponowano towar
do sprzedaży z zastrzeżeniem, że:

 

a) jeżeli towar został wyeksponowany na więcej niż jednej linii – przyjmuje się linię najdłuższą,     

 

b) w przypadku nierównomiernego wyeksponowania towaru w całym wnętrzu namiotu (parasola) – przyjmuje się dłuższy bok namiotu (parasola),

 

3) przekroczenie 3 mb długości linii ekspozycji towaru lub 12 m2 powierzchni namiotu (parasola) jest równoznaczne z zajęciem odpowiednio drugiego lub kolejnych modułów handlowych.

4. Sprzedaż posiłków lub napojów
z poniższych urządzeń:
za jedno urządzenie
a) z przyczep lub pojazdów kempingowych 25,00 zł 15,00 zł
b) z punktów ruchomych np. wózków 25,00 zł 15,00 zł
5. Sprzedaż hurtowa towaru znajdującego się w/na poniższych pojazdach lub obok nich w granicach oznaczonego miejsca handlowego: za jeden samochód lub ciągnik
z przyczepą
a) samochód osobowy 20,00 zł 13,00 zł
b) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 30,00 zł 25,00 zł
c) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub ciągnik z przyczepą 50,00 zł 36,00 zł
6. Sprzedaż inna niż wymieniona
w l.p. 1 – 5
4,00 zł/m2 3,00 zł/m2

   3,00 zł/m2

 w niedzielę

Wysokość opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiegopołożonego przy ul. Słowackiego, przy ul. Jana Pawła II – targowisko ”Bazarek Ogrody” , targowiskagminnego „Mój Rynek” położonego przy ul. Cegielnianej prowadzonych przez Zakład Budżetowy„Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Słowackiego 70, zwanych dalej „Targowiskami”,w zakresie:
1) wynajmu powierzchni placu i lokali użytkowych;
2) rezerwacji powierzchni placu, straganów i stołów;
3) wjazdu pojazdów.

 

 

 

L.p.

Przedmiot najmu

 

Miesięczna

minimalna stawka czynszu

Targowiska przy ul. Słowackiego, targowisko ”Bazarek Ogrody”

(netto)

Miesięczna

minimalna stawka czynszu

Targowisko „Mój Rynek”      (netto)

podstawowa

 

preferencyjna

dla rolnika

1. Powierzchnia placu pod pawilony obce:
a) pawilony handlowe do 150 m2 powierzchni 15,60 zł/m2 16,80 zł/m2 12,00 zł/m2
b) pawilony handlowe powyżej 150 m2 powierzchni 7,20 zł/m2 8,40 zł/m2 6,00 zł/m2
c) pawilony usługowe 8,24 zł/m2 9,60 zł/m2 7,20 zł/m2
2. Dodatkowa powierzchnia przy pawilonie lub straganie 7,00 zł/m2 7,20 zł/m2 5,40 zł/m2
3. Powierzchnia pod tablice ogłoszeniowe lub reklamowe 15,60 zł/m2 18,00 zł/m2 13,20 zł/m2

 

 

 

 

L.p.

Rezerwacje

 

Miesięczna

minimalna stawka rezerwacji

Targowiska przy ul. Słowackiego (netto)

Miesięczna

minimalna stawka rezerwacji

Targowisko „Mój Rynek”      (netto)

podstawowa

preferencyjna

dla rolnika

1. Rezerwacja placu, straganu lub stołu:
1 lub 2 rezerwacje 69,10 zł za 1 rezerwacje

89,43 zł za

1 rezerwacje

73,17 zł za

1 rezerwacje

3 lub więcej rezerwacji 65,04 zł za 1 rezerwacje

89,43 zł za

1 rezerwacje

73,17 zł za

1 rezerwacje

2. Rezerwacje stołu pomarańczowego 73,17 zł za jeden stół ————— —————
3. Rezerwacja placu w nowej wiacie handlowej (plac nr 1) 73,17 zł ————— —————

   

 

 

 

L.p.

Rezerwacje

 

Miesięczna minimalna stawka rezerwacji

targowisko ”Bazarek Ogrody” (netto)

1.

 

Rezerwacja placu

 

73,17 zł za 1 rezerwacje

Najem lokali użytkowych na terenie targowiska przy ul. Juliusza Słowackiego 70, następuje w drodze przetargu, na zasadach określonych w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych na terenie targowiska miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Juliusza Słowackiego 70”, zatwierdzonym na wniosek Dyrektora Targowisk przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Lp. Przedmiot najmu – miejsce

Miesięczna minimalna stawka czynszu (netto)

1.

W „białej” hali targowej

 

 
 

a)      Lokale branży przemysłowej

 

34,00 zł
 

b)      Lokale branży spożywczej

 

53,00 zł
 

c)      Bar na antresoli

 

10,00 zł
2.

W pozostałych lokalach:

 

 
 

a)      Lokale handlowo-magazynowe

 

13,40 zł
 

b)      Lokale usługowe

 

8,30 zł
3.

W wiacie handlowej (plac nr 1)

 

 
 

a)      Lokale handlowe

 

27,65 zł
 

b)      Lokale usługowe

 

20,33 zł

6. Minimalna opłata brutto za wjazd na plac Targowisk pojazdów, wynosi:

 

L.p.

Rodzaj usługi/korzystający

Minimalna wysokość opłaty Targowiska przy ul. Słowackiego, targowisko ”Bazarek Ogrody” (brutto)

Minimalna wysokość opłaty Targowisko „Mój Rynek”  (brutto)

podstawowa

preferencyjna

dla rolników

1.

Wjazd samochodem  o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony celem prowadzenia sprzedaży detalicznej lub parkowania
na potrzeby tej sprzedaży, z  wyłączeniem  samochodów  należących  do osób określonych w poz. 2 i 3

5,00 zł

8,00 zł

6,00 zł

36,00 zł

karnet miesięczny

60,00 zł

karnet miesięczny

46,00 zł

karnet miesięczny

2.

Pojazdy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność na terenie Targowisk

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

3.

Dostawcy     zaopatrujący podmioty sprzedające na Targowisku

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

Opłata na pokrycie kosztów związanych z usunięciem pozostawionych na stanowisku handlowym, pawilonie handlowym lub usługowym w tym gastronomicznym wszelkich opakowań, odpadów i śmieci wytworzonych jak i przywiezionych przez sprzedających, którzy w danym dniu prowadzą działalność handlową lub usługową, w tym gastronomiczną na terenie targowisk wynosi:

– 1 do 2 miejsc – 50 zł za każdorazowe usunięcie śmieci;

– powyżej 2 miejsc – 50 zł za każdorazowe usunięcie śmieci z jednego miejsca.

Statut Targowisk Miejskich

 

Pobierz uchwałę nr XI/129/2011

Pobierz uchwałę nr XXXIX/504/2009

Pobierz uchwałę nr IX/81/2007

STATUT

zakładu budżetowego„ Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim

ustalony uchwałą Nr IX/81/2007Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2007r., zmieniony uchwałami Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: Nr XXXIX/504/2009 z dnia 2 czerwca 2009r. i Nr XI/129/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

(tekst ujednolicony)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład budżetowy „Targowiska Miejskie”, zwany dalej „Targowiskami”, działa na podstawie :
1) uchwały Nr XVII/91/91 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 lutego 1991r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Targowiska Miejskie”,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r.Nr 42, poz. 236),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.2104, z póź. zm.),
5) rozporządzenia Ministra Finansów dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2008r. Nr 241, poz.1616),
5a) uchwały Nr XXXI/420/2008 r. Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2009 r. Nr 48, poz. 705),
5b) uchwały Nr XXI/239/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia
21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej
poboru, z późniejszymi zmianami,
6) niniejszego statutu.
§ 2.1.Targowiska są jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych.
2.Targowiska funkcjonują w formie zakładu budżetowego Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, zwanej dalej „Gminą”.
3. Targowiska nie posiadają osobowości prawnej, działają w imieniu i na rzecz
Gminny i stanowią część jej majątku.
§ 3.1. Targowiska działają na terenie Gminy .
2. Siedzibą Targowisk jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 4. Targowiska posługują się w obrocie prawnym pieczątką o treści:
„Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Juliusza Słowackiego 70
§ 5. Likwidacja, połączenie Targowisk z innym gminnym zakładem budżetowym lub przekształcenie ich w inna formę organizacyjno – prawną następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanej dalej ”Radą Miasta”.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 6.1. Przedmiotem działalności Targowisk jest wykonywanie na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zadania własnego Gminy polegającego na prowadzeniu targowisk i hal targowych, zwanych dalej „ gminnymi targowiskami i halami targowymi” .
2. Zadanie, o którym mowa w ust.1, jest zadaniem o charakterze użyteczności publicznej i polega na bieżącym i nieprzerwanym zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług związanych z korzystaniem z gminnych targowisk i hal targowych.
§ 7.1. Realizacja przez Targowiska zadania, o którym mowa w §6, obejmuje w szczególności:
1) inicjowanie, przygotowywanie, organizację i prowadzenie gminnych targowisk i hal targowych,
2) Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, Targowiska przestrzegają niniejszego statutu oraz regulaminu targowisk i swojego regulaminu organizacyjnego, o których mowa w § 1 pkt 5a i § 12 ust. 2, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza określonych w § 1 w pkt 2-5,
3) realizację zaplanowanych w budżecie Gminy inwestycji i remontów dotyczących gminnych targowisk i hal targowych.
2. Wykonując zadanie, o którym mowa w ust.1, Targowiska przestrzegają ustalonego odrębną uchwałą Rady Miasta, regulaminu targowisk, niniejszego statutu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza określonych w § 1pkt.2-5.

Rozdział III
Organizacja Targowisk

§ 8.1. Targowiska podlegają Radzie Miasta.
2.Działalność Targowisk nadzoruje i kontroluje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwany dalej „Prezydentem Miasta” lub osoba przez niego upoważniona.
§ 9. Dyrektor Targowisk zatrudniany jest i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
§ 10.1.Dyrektor reprezentuje Targowiska na zewnątrz oraz jednoosobowo i kieruje działalnością Targowisk, na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta ,w szczególności do:
1) zaciągania zobowiązań finansowych oraz zarządzania składnikami mienia Targowisk,
2) zawierania i rozwiązywania umów związanych z przedmiotem i zakresem statutowej działalności targowisk.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.1wymaganajest zgoda Prezydenta Miasta.
§ 11.1. Dyrektor kieruje Targowiskami przy pomocy swojego zastępcy oraz podległych mu komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
2. Na podstawie i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa, o którym mowa w§ 10 ust1, Dyrektor może udzielić pisemnych dalszych pełnomocnictw dla pracowników Targowisk. W takim przypadku dalsi pełnomocnicy działają w granicach udzielonego im umocowania.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny przed Prezydentem Miasta za działalność Targowisk, a w szczególności za należytą organizację pracy oraz prawidłowe, zgodne z prawem, zasadami celowości , rzetelności i gospodarności funkcjonowanie Targowisk.
§12.1. W skład struktury organizacyjnej Targowisk wchodzą :
1) stanowisko Dyrektora,
2) stanowisko Zastępcy Dyrektora,
3) stanowisko Głównego Księgowego,
4) Dział Organizacyjny,
5) Dział Techniczny,
6) Dział Finansowo –Księgowy,
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Targowisk, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, ramowe zadania przypisane do kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Targowisk opracowany przez Dyrektora Targowisk i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
§ 13.1. Dyrektor Targowisk zatrudnia i zwalnia pracowników Targowisk, w tym swojego zastępcę i głównego księgowego i sprawuje w stosunku do wszystkich pracowników funkcje pracodawcy.
2.Szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala na piśmie Dyrektor.
§14. 1. Prawa i obowiązki wszystkich pracowników Targowisk regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458), regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 12 ust. 2 oraz regulamin pracy ustalony przez Dyrektora Targowisk,
2. Zatrudnianie pracowników Targowisk na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, a zwłaszcza na stanowisku dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego, następuje w otwartym i konkurencyjnym naborze, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.
3. Zasady wynagradzania pracowników Targowisk określa regulamin wynagradzania ustalony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów przez Dyrektora Targowisk i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

Rozdział IV
Mienie Targowisk

§15.1. Mienie Targowisk stanowi własność Gminy
2. Przejecie przez Targowiska składników mienia następuje w drodze stosownych aktów organów Gminy: uchwały Rady Miasta, zarządzenia lub decyzji Prezydenta Miasta i stosownego protokołu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Środki trwałe i nietrwałe mogą być nabywane i zbywane przez Targowiska na podstawie i w granicach pełnomocnictwa, o którym mowa w § 10 ust.1.
§16.Targowiska gospodarują posiadanym mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem i zapewniają jego ochronę.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Targowisk

§17.1. Targowiska są zakładem budżetowym i prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, o której mowa w §1pkt.4.
2. Przy wydatkowaniu środków finansowych w związku z zamawianiem dostaw lub usług na potrzeby swojej statutowej działalności, Targowiska stosują
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póź. zmn.).
§18.1. Targowiska odpłatnie świadczą usługi związane ze statutową działalnością polegającą na prowadzeniu gminnych targowisk i hal targowych i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust.2,
2. Przy wydatkowaniu środków finansowych w związku z zamawianiem dostaw lub usług na potrzeby swojej statutowej działalności, Targowiska stosują ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr223, poz. 1655, z póź. zmn.)
3. Targowiska otrzymują z budżetu Gminy dotacje przedmiotowe, a w zakresie określonym w odrębnych przepisach mogą otrzymać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – w wysokości ustalonej corocznie w budżecie Gminy.
§19.1.Targowiska prowadzą działalność na podstawie corocznego planu finansowego.
2. Plan finansowy Targowisk zatwierdza Prezydent Miasta.
3. Za realizację planu finansowego odpowiedzialny jest Dyrektor Targowisk.
§ 20.1. Dyrektor Targowisk jest zobowiązany do składania sprawozdań z wykonania planu finansowego ,zgodnie z ustawą o finansach publicznych , o której mowa w§1pkt.4
2.Targowiska prowadzą rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości – w zakresie dotyczącym zakładów budżetowych oraz prowadzą na tej podstawie sprawozdawczość wymaganą odrębnymi przepisami.
§ 21. Szczegółowe zasady i sposób prowadzenia przez Targowiska gospodarki finansowej, a w szczególności : sposób i tryb sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w planie finansowym i ich zatwierdzania, ustalania nadwyżki środków obrotowych i jej zaliczkowych wpłat do budżetu Gminy określa rozporządzenie Ministra Finansów,o którym mowa w § 1pkt. 5.
§ 22. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Targowisk z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy oraz Zespół d/s Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział VI
Kontrola i nadzór nad działalnością Targowisk

§ 23.1. Kontrolę wewnętrzną w Targowiskach sprawują :
1) Dyrektor Targowisk – co do całości działalności Targowisk
2) Główny Księgowy – w zakresie spraw finansowo – księgowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
3) kierownicy komórek organizacyjnych lub inni pracownicy – w zakresie ustalonym przez Dyrektora Targowisk.
2. Dyrektor Targowisk ustala system kontroli wewnętrznej w postaci regulaminu kontroli wewnętrznej .
§ 24. Kontroli działalności Targowisk dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta
§ 25. Nadzór nad działalnością Targowisk sprawuje Prezydent Miasta, a w zakresie spraw finansowych – Skarbnik Gminy oraz Zespół d/s Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział VII
Postanowienie końcowe

§ 26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy, o których mowa w§ 1 pkt.2-5 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
§ 27. Statut Targowisk oraz jego zmiany uchwala Rada Miasta

Skip to content