OD DNIA 20.04.2020 r. NA TERENIE TARGOWISK MIEJSKICH NIE WYSTĘPUJĄ OGRANICZENIA ASORTYMENTOWE W HANDLU. PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
I O PRZESTRZEGANIE ZASAD ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM